จีนสำรวจพบ ‘ความเสี่ยงภัยธรรมชาติ’ ทั่วประเทศขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมาธิการบรรเทาภัยพิบัติแห่งชาติจีน รายงานว่าจีนดำเนินการสำรวจความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติระดับชาติครั้งแรกเสร็จสิ้นเมื่อไม่นานนี้

เพื่อทำความเข้าใจความเสี่ยงของภัยพิบัติทางธรรมชาติซ่อนเร้นทั่วประเทศในขั้นพื้นฐานการสำรวจข้างต้นจัดทำระหว่างปี 2020-2022 และมีประชาชนมีส่วนร่วม 5 ล้านคน ซึ่งนำสู่การค้นพบภัยพิบัติอันตรายซ่อนเร้นทั่วประเทศและสมรรถนะการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติของภูมิภาคหลักที่ชัดเจน รวมถึงวางรากฐานมั่นคงต่อการประเมินและแบ่งพื้นที่เสี่ยงจีนยังตรวจสอบภัยพิบัติใหญ่ จำนวน 89 ครั้ง ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 1949 ครอบคลุมแผ่นดินไหว อุทกภัย ไต้ฝุ่น ไฟป่า และไฟไม้ทุ่งหญ้า ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการบรรเทาภัยพิบัติ

ทันโลกข่าวต่างประเทศ-ความเสี่ยงภัยธรรมชาติ

โดยจีนใช้ข้อมูลที่ได้สร้างฐานข้อมูลที่มีข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดทั่วประเทศกลุ่มผู้นำการสำรวจข้างต้น ซึ่งอยู่ภายใต้คณะรัฐมนตรีจีน กำลังทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทางการท้องถิ่น เพื่อผลักดันการสร้างฐานข้อมูลภัยพิบัติทางธรรมชาติระดับชาติ เพื่อขยับขยายความพยายามป้องกันและควบคุมภัยพิบัติของจีน